DISCLAIMER

Geen van de op deze website vermelde teksten, lay-out, afbeeldingen, downloads en nogmaals uitdrukkelijk te vermelden de certificaten, handleidingen, documenten, technische informatie et cetera mogen gedistribueerd, gekopieerd of gebruikt worden voor commerciële, zakelijke of bedrijfsdoelen en financieel gewin zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door Swinckels 1971 bv of haar directie.