Disclaimer

Auteursrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij CLAWGRIP® of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan CLAWGRIP®. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door rubberdeal.com. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde teksten en data. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen naar info@clawgrip.eu

Overige juridische informatie

CLAWGRIP® betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

CLAWGRIP® aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.